Eseménynaptár
November2019. DecemberJanuár
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Házirend
Szabad pályák a közönségnek
Közérdekű adatok
Információk
Letölthető dokumentumok
Elérhetőségeink
Telefon: +36 1 402 2148,
Fax: +36 1 402 2141
Cím: 1165 Budapest,
Újszász utca 106-108.
E-mail: titkarsag@uszodak16.hu
Elfogadóhely
IT szolgáltatónk
Flash-Com Számítástechnika

Aktuális


A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Pályázatot Hirdet

 

az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában ( Budapest XVI. kerület, Újszász utca 106-108.) található „356,9m2-es fitness terem és a hozzá tartozó helyiségek” megnevezésű üzlethelyiségre. A bérlemény minimális bérleti díja 465.000-Ft. + Áfa/hó + rezsi + marketing költség. Az óvadék mértéke kéthavi nettó bérleti díjnak megfelelő összeg, amely a szerződéskötés előtt fizetendő.

Az elbírálás szempontjai: A bérleti szerződés megkötésére jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár (bérleti díj) nagysága. A bérleti díj vonatkozásában azonos ajánlatot tevők között előnyben részesül az a pályázó, aki korábban már fitness termet üzemeltetett.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt szerződéses és egyéb feltételek elfogadására, - nyilatkozat a bérleti díj összegére vonatkozóan számmal és betűvel kiírva, - nyilatkozat arról, hogy a bérbe veendő helyiségekben okozott kárért, károkért felelősséget vállal, azok helyreállításáról gondoskodik.

Nem tehet ajánlatot, illetve nem köthető szerződés azzal aki: - csőd vagy felszámolási eljárás alatt áll, - akinek a tevékenységét felfüggesztették.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3. 08:00-tól 2020. január 03. 12:00 óra.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kérjük eljuttatni személyesen a megadott határidőre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 106-108.) titkárságára.

A bérleti szerződéstervezet és a pályázat benyújtásához szükséges ajánlati formanyomtatvány átvehető az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda Titkárságán (1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 7. 11.00 óra

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap annak lezárást követő 20 napon belül.

A nyertes pályázóval a bérleti szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A Kertvárosi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Budapest, 2019.december 11.

 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Szeli-Varga Mónika Ügyvezető

 

Kedves Vendégeink!

 

A holnapi napon 2019.12.11-én, technikai okok miatt a büfé nem üzemel!

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

 

Kedves Vendégeink!

 

December 6-án, pénteken az uszoda technikai okok miatt 8-19 óráig tart nyitva.

A medencéket 18:30-ig el kell hagyni!

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

 Kedves Vendégeink!

 

December 7-én és December 14-én hétvégi nyitva tartás szerint üzemel az uszodánk!

Az idősávos bérletek nem érvényesek!

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

 

Készült a 2019. október 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető

 

Tárgy:

Javaslat pályázat kiírására a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.   vezető tisztségviselőjének megbízatására valamint alapító okiratának módosítására

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában áll a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., a továbbiakban: Kft. vagy Társaság). A Kft-t Rátonyi Gábor 2019. január 25-éig ügyvezetőként egy személyben irányította, megbízási jogviszonyban.

Az ügyvezető úr betegsége okán a Testület úgy döntött, a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselői feladatainak ellátásával további ügyvezetőként megbízta Szeli-Varga Mónikát 2019. január 25. napjától 2020. január 25. napjáig 1 éves határozott időtartamra. 

Rátonyi Gábor ügyvezető úr megbízási jogviszonya halálával megszűnt, Szeli-Varga Mónika megbízatása pedig 2020. január 25.-én lejár, tehát ezen időpontig az ügyvezető megválasztásáról rendelkezni kell.

Szeli-Varga Mónika az ügyvezetői feladatokat munkaviszonyban, Rátonyi Gábor megbízási jogviszonyban látta el.

Tekintettel arra, hogy az elkövetkező időben a Társaság zökkenőmentes működésének biztosítása a korábbiak szerint egy megbízási jogviszonyban álló ügyvezetővel és egy munkaviszonyban álló gazdasági vezetővel is biztosítható, elsősorban javaslom a Kft. alapító okiratának ez irányú, azaz egy ügyvezetővel történő vezetésének visszaállítását 2020. január 26. napjával történő hatállyal, és jelen előterjesztéssel javaslom a vezető tisztségviselő kiválasztásához, nyilvános pályázat kiírását.

A vezető tisztségviselő személyének pályázat útján történő kiválasztásakor elsődleges szempont a szakmai alkalmasság és a hasonló területen szerzett tapasztalat. A pályázaton nyertes vezető tisztségviselő megbízása határozott időre szólna 2024. december 31. napjáig.

 

A benyújtásra kerülő pályázatok elbírására és a jelöltek meghallgatására vonatkozóan javaslom háromfős szakmai bizottság felállítását. A Bizottság tagjai Kovács Péter polgármester, dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető, és Ács Anikó képviselő asszony, akik elvégeznék a pályázókkal kapcsolatos előkészítő és értékelő tevékenységet.

 

Javasolt bruttó díjazás: 500.000 Ft.

 

A Kft. ügyvezetésére a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) következő jogszabályhelyei vonatkoznak: 3:112. §, 3:114.§, 3:115. §

 

A Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:102. § [A létesítő okirat módosításának esetei]

(1) A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

(2) A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]

(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

Az alapító okirat módosítás tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 1. § (1) Külön törvényben meghatározott jogi személy létrehozására az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül a Képviselő-testület jogosult.

(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

 1. a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
 2. b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyvkivonatot az előterjesztés tárgyalásakor kerül kiosztásra.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

 

Határozati javaslat:

 

Budapest Főváros XVI. kerül           Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.)  alapító okiratát a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal módosítani kívánja. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtételére. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft vezető tisztségviselőjét, 2020. január 26. napjától 2024. december 31. napjáig szóló határozott időre pályázati eljárás keretében kívánja kinevezni az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás alapján.

A Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének díjazását bruttó 500.000 Ft, azaz bruttó Ötszázezer forint/hó összegben állapítja meg.

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:           Kovács Péter polgármester

Határidő:         2019. 10. 31.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

 

Budapest, 2019. 10. 17.

Kovács Péter

polgármester

 

Törvényességi szempontból megfelelő:

 

Dr. Csomor Ervin

jegyző

 

 

Melléklet:

 1. melléklet: a Kft. jelenlegi alapító okirata
 2. melléklet: A Kft. alapító okiratának módosításának tervezete
 3. melléklet: Pályázati kiírás ügyvezetői tisztségre

 

   2.   számú melléklet

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői posztjának betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:

 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

pályázatot hirdet

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.)  ügyvezető tisztségének betöltésére megbízási jogviszonyban.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség;
 • büntetlen előélet
 • B kategóriás jogosítvány.A pályázatnak tartalmaznia kell:
 •  
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz;
 • iskolai végzettségről szóló oklevél hiteles másolata;
 • vezetői program, a cég jövőbeli működésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésre épülő részletes elképzelések;
 • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a pályázat elbírálásában illetékes szervei és alkalmazottai megismerjék, abba betekinthessenek.Előnyt jelent:
 •  
 • hasonló területen uszoda vagy sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat;
 • közgazdasági, műszaki, vagy jogi végzettség
 • széles, kiterjedt ügyfélkapcsolat;
 • legalább 2 éves vezetői tapasztalat;
 • menedzserszemléletű irányításban szerzett munkatapasztalat.A megbízási jogviszony időtartama:A megbízás kezdő napja: 2020. január 26. • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. -          írásban 2 példányban és• A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Jegyzői Kabinetéhez kell eljuttatni.Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. A 2020. év január hónap első képviselő-testületi ülése.A képviselő-testület által megállapított összeg, a pályázat kiírásakor bruttó 500.000 Ft valamint a cég javadalmazási szabályzatában megállapított juttatások.
 •  
 • Díjazás:
 • A pályázat elbírálásának határideje:
 •  
 • A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői posztjának betöltésére.
 • -          CD-n 1 példányban.
 • • A pályázat benyújtásának módja:
 • A pályázat benyújtása:
 • A megbízás 2024. december 31. napjáig határozott időre szól.
 •  

 

Kedves Vendégeink!

A jacuzzi újra működik!

Köszönjük a türelmüket !

 

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink!

 

A jacuzzi átmenetileg nem működik!

Megértésüket köszönjük!

 

Vezetőség

 

Uszodáinkba azonnali kezdéssel alkalmi ruhatárost keresünk!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu email címen lehet.

 
További információ munkanapokon 9-16 óráig az alábbi telefonszámon: +36 1 402 2142

 

Kedves Vendégeink!

Október 28-tól Október 31-ig a tanmedencében csak délután 15:15 órától van oktatás, előtte szabadon használható.
November 1. egész nap szabad a tanmedence!
November 2-3 -ig 12 órától szabad a tanmedence!

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink,

 

tájékoztatjuk Önöket, hogy október 23-án és november 1-jén az aqua fitness elmarad!

Megértésüket köszönjük!

 

 

Uszodáinkba azonnali kezdéssel alkalmi ruhatárost keresünk!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu email címen lehet.
 
További információ munkanapokon 9-16 óráig az alábbi telefonszámon: +36 1 402 2142

 

Kedves Vendégeink!

Október 23-án szerdán, illetve November 1-én pénteken, uszodánk hétvégi nyitvatartási időben (8-20-ig) várja kedves vendégeinket, az idősávos bérletek az ünnepnapra való tekintettel nem érvényesek.

Vezetőség 

 

Tisztelt Vendégeink!

Erzsébetligeti uszodánkban új infraszauna üzemel.

Kellemes szaunázást!

Vezetőség

 

XVI.kerületi Konrád Ferenc Uszoda hidegkonyhás büféjébe kolléganőt keresek.

SZRT. Terminálkezelői bizonyítvány előny, ha nincs, a megszerzésében segítünk.

Érdeklődni fényképes önéletrajzzal lehet a gyalog2003@gmail.com- email címen, vagy pedig személyesen, előzetes egyeztetés után ezen a számon: 06 70-257-7058

(Gyalogné Gergely Katalin)

 

 

Az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda azonnali belépéssel uszodamestert keres


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások: 
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

 

Munkabér mellé cafeteria juttatás

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 9-16 óráig +36 20 288 8450.

 

Tisztelt Vendégeink,

Az infraszauna komplett cseréje 2019 október 3-án, csütörtökön 12 órakor kezdődik és előreláthatólag egész nap tart.
Pénteken 6 órától ismét használható!

Megértésüket köszönjük!
Vezetőség!

 

 

Tisztelt Vendégeink,

szaunáink ismét működnek.

Vezetőség

 

 

 

Tisztelt Vendégeink!


Szeptember 21-én, szombaton 9-13 óráig Egészség nap lesz az uszodában.
A látogatók ingyen tudják igénybe venni a Sószoba szolgáltatásait.

Vezetőség

 

 

Tisztelt Vendégeink!

Szeptember 20-án, pénteken 14-15.45-ig a mélyvízi medencében vízi vetélkedőt tartunk.

A wellness részleg ezidő alatt is használható!

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégek!

Szeptember 18-án, 7.00-7.45-ig

a középső 2 sávban reklámfilm forgatás lesz.

Megértésüket köszönjük.

Vezetőség

 

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk a gyermekeket szeptember 21-én, szombaton 10-12 óra között az uszoda előtt
TŰZOLTÓ BEMUTATÓRA!

Vezetőség

 
 

 

Tisztelt Vendégeink,

a 2019-es strandidény utolsó napja: szeptember 1.

A strand a fent megjelölt időpont után zárva tart!

 

Tisztelt Vendégeink!

Augusztus 28-szeptember 1 között az uszoda karbantartás miatt zárva tart.

Ez idő alatt a strand zavartalanul üzemel.

Uszoda nyitás: szeptember 2-án, hétfőn 6 órakor.

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink,

tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 1-én, vasárnap az I. emeleti öltözők, zuhanyzók és öltözőszekrények nem használhatóak.

A strandon lévő öltözőt, mosdókat, illetve az ingyenes ruhatárat és értékmegőrzőt tudják használni!
Megértésüket köszönjük!

 

Kedves Vendégeink!

Augusztus 19-én a hétvégi nyitva tartás miatt, az idősávos bérletek nem használhatóak.
A strandra a 16 óra utáni kedvezmény nem érvényes.
Megértésüket köszönjük.

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink!

Az Erzsébetligeti aqufitness órák  elmaradnak 08.19-én reggel és 08.20-án este, valamint 08.27-09.06 ig szintén elmaradnak az órák.

Az első óra 09.09–én lesz.

Megértésüket köszönjük.

 

 

Tisztelt Vendégeink,

 tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 1-én, csütörtökön nem lesz aquafitness óra.

Megértésüket köszönjük!

 

Augusztus 10-én és augusztus 17-20-ig 8-20 óráig várjuk kedves vendégeinket.

A strand továbbra is 9 órakor nyit.

 

 

Tisztelt Vendégeink!

Augusztus 28-szeptember 1 között az uszoda karbantartás miatt zárva tart.

Ez idő alatt a strand zavartalanul üzemel.

Uszoda nyitás: szeptember 2-án, hétfőn 6 órakor.

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

 

Tisztelt Vendégeink, 

 

ahogy mindig, a stranddal kapcsolatos aktuális híreket a fejlécen lévő Erzsébetligeti strand logóra kattintva érhetik el továbbra is.

 

 

Tisztelt Vendégeink,

 tájékoztatjuk Önöket, hogy július 12-én, pénteken nem lesz aquafitness óra.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Tisztelt Vendégeink,

 

a napágy és napernyő használatára jogosító biléta megvásárlása csak a pénztárban, a belépő vásárlásával egyidejűleg lehetséges. A strand területén erre már nem lesz lehetőségük!

Megértésüket köszönjük!

 

 

Tisztelt Vendégeink,

kérjük, hogy a megnövekedett vendégforgalomra való tekintettel szíveskedjenek mellőzni a telefonos érdeklődést. Holnapunkon és Facebook oldalunkon minden, a nyitva tartással kapcsolatos információ is megtalálható!

Igen, Pünkösdkor is nyitva vagyunk 

 

Kedves Vendégeink!

 tájékoztatjuk Önöket, hogy a strand vízi játszótere június 08., szombattól ismét üzemel.

Köszönjük türelmüket!

Várjuk Önöket szeretettel!

 

Tisztelt vendégeink!

Pünkösd vasárnap és hétfőn június 9-én, 10-én 8-20 óráig van nyitva az uszoda.

Június 10-én az aqua fitness elmarad.

Megértésüket köszönjük.

 

 

Tisztelt Vendégeink!

A szokatlan esős időjárásra való tekintettel a strand vezetése naponta vizsgálja a strand nyitva tartását.

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

 

Tisztelt Vendégeink!

2019. május 28-án, kedden 20-21 óráig a szélső sávban fotókat készítenek.

Köszönjük szíves türelmüket.

Vezetőség

 

Tisztelt vendégeink!

Az aqua fitness jegyek 1óra 50 perces bent tartózkodást tesznek lehetővé. Minden további időtúllépés 200 ft/megkezdett negyedóra ráfizetési kötelezettséget von maga után.

Megértésüket köszönve: Vezetőség

 

Változatlan árakkal, műfüves pályával kibővülve, de a megszokottól eltérően strandunk június 1-én nyit!
Várjuk Önöket szeretettel!

 

Tisztelt Vendégeink,

 tájékoztatjuk Önöket, hogy május 7-én, kedden nem lesz aquafitness óra.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Kedves Vendégeink,

május 1-jén 8-20 óráig tartunk nyitva és a tanmedence 16 óráig szabad.

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

 

Tisztelt Vendégeink,

a mai naptól a fenti napozó teraszt megnyitjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a napozó teraszon tilos a dohányzás!

Kellemes időtöltést kívánunk!

 

 

 

Tisztelt Vendégeink,

 

tájékoztatjuk Önöket, hogy április 18-án, csütörtökön, április 19-én, pénteken, április 22-én, hétfőn nem lesz aquafitness óra.

 

Megértésüket köszönjük!

 

 

Kedves Vendégeink,

Előreláthatólag a mai napon a melegvíz szolgáltatás technikai okok miatt szünetel.

A hiba elhárításán dolgozunk, szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Vezetőség

 

 

Tisztelt Vendégeink,

a megszokotton felül további 1 pályát bérelnek az alábbi időpontokban:
április 15-én, április 16-án, és április 18-án 9.00-10.30-ig. Megértésüket köszönjük!
Vezetőség

 

Ünnepi nyitva tartás

 

Április 19-20-21-én 8.00-20.00-ig

Április 22-én ZÁRVA

Tanmedence szabad

Április 18-19-én, 16.00-ig,

Április 20-21-én, 11.15-től,

Április 23-án, 16.00-ig.

 

Minden kedves vendégünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

 

Tisztelt Vendégeink,

április 13-án, szombaton 11.15-14.30-ig Nyuszi kupát tartunk a medencetérben.

Ez idő alatt csak a wellness részlegünk működik.

Szíves türelmüket kérjük.

Vezetőség

 

 

 

 

Uszodáinkba azonnali belépéssel uszodamestert keresünk


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások: 
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

Juttatás

- bér

- cafeteria


Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 8-16 óráig +36 20 288 8450.

 

 

 

Tisztelt Vendégeink,
Március 15-én hétvégi nyitva tartás szerint 8.00-20.00-ig várjuk kedves vendégeinket.
A tanmedence 16 óráig szabad a közönség részére.

 

Tisztelt Vendégeink!

Uszodánkban

ÚSZÓMESTERI TANFOLYAMOT TARTUNK

az alábbi napokon: március 8., 11., 18., 20., 22., 27-én. A fenti időpontokban egy sáv kerül foglalásra 9-16 óráig.

Szíves türelmüket kérjük és köszönjük!

Vezetőség

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 67. évében elhunyt társaságunk ügyvezetője, Rátonyi Gábor!

Isten nyugosztalja!

 

Tisztelt Vendégeink,

tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. március 11-15-ig nem lesz aquafitness óra.

A következő óra időpontja: március 18., hétfő.

Megértésüket köszönjük!

 

Azonnali belépéssel pénztárost keresünk

uszodáinkba.

Az állás betöltésének feltétele: középfokú végzettség, büntetlen előélet, pénzkezelési tapasztalat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az uszoda pénztárában, vagy a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet.

További információ munkanapokon 9-16 óráig +36 20 288 8450.

 

 

 https://kaland.sport.hu/…/makase-vizimento-es-uszomester-ta…

https://kaland.sport.hu 

 

 

 

  

Uszodáinkba azonnali belépéssel uszodamestert keresünk


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások:
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

Juttatás

- bér

- cafeteria


Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 8-16 óráig +36 20 288 8450.

 

 

 

Kedves Vendégeink!

 

December 15-én, szombaton az uszoda technikai okok miatt 8-18 óráig tart nyitva.

A medencéket 17.30-ig el kell hagyni.

Az idősávos bérletek nem érvényesek!

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Ünnepi nyitva tartás

December 21-26-ig karbantartás miatt zárva. Pénztár ügyelet december 21-23-ig, 8-16 óráig . Ez idő alatt a szolárium üzemel.

 

December 24-26-ig, valamint december 31-én és 2019. január 1-jén az uszoda zárva tart.

 

Minden kedves vendégünknek Áldott, békés karácsonyt és Boldog új esztendőt kívánunk!

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink,

2018. december 1-jén, szombaton uszodánk 8-20 óráig tart nyitva. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves Vendégeink!

December 2-án, vasárnap MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY

miatt a medencék 11.15-14.30-ig foglaltak.

A wellness részleg a verseny ideje alatt is várja Önöket! 

MEGÉRTÉSÜKET MEGKÖSZÖNVE, USZODAVEZETŐSÉG

 

 

 

KEDVES VENDÉGEINK!

November 23-án, pénteken 13.45-15.15-ig 3 pályát használnak az iskolások, így csak 3 pálya marad a közönség részére. 

Köszönjük megértésüket: Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink,

tájékoztatjuk Önöket, hogy november 23-án, pénteken az aquafitness elmarad.

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelt Vendégeink,

2018. november 10-én, szombaton uszodánk 8-20 óráig tart nyitva. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

 

Ünnepi nyitva tartás

Október 20-21-22-23-án 8.00-20.00 –ig.

Tanmedence nyitva tartása

20-án és 21-én 11.15 -től szabad,

22-én és 23-án 16.00-ig szabad.

 

Tisztelt Vendégeink,

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy október 23-án, és november 1-jén a büfé zárva tart.

Megértésüket köszönjük

 

Kedves Vendégeink!

A mai napon mindkét gépünkben komplett csőcserét hajtottunk végre! 
Az eddigiekhez hasonlóan mélybarnító csöveket alkalmazunk, melynek lényege, hogy fokozatos napozással, tartós barnaságot kölcsönöz.

Barnuljanak nálunk, várjuk Önöket szeretettel!

Tisztelt Vendégeink,

október 13-án, szombaton az uszoda hétvégi nyitva tartással (8.00-20.00) várja kedves vendégeit.

Az idősávos belépők nem érvényesek.

Vezetőség

 

 

Tisztelt Vendégeink,

 

tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember 22-én, egész nap ingyenesen lehet használni a Sószobát. Bejelentkezés: 06-1-226 44 77

 

Szeptember 22-én, 11-14 óráig diák vízi vetélkedő miatt a mélymedence foglalt.

A wellness részleg és a tanmedence a verseny alatt használható a vendégek részére.

A verseny alatt a résztvevők hangosan buzdítják a csapatukat.

 

Megértésüket köszönjük.

Vezetőség

 

Külföldi munkavállalás miatt eladó a Sunny Szalon Kft.

Részletek az alábbi linken:

https://eladoszalon.wixsite.com/eladoszalon

Az üzlet honlapja az alábbi linken érhető el: https://www.sunnyszalon.hu/

 

 

Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy megnyitottunk egy napozó részt a strand területén.
Kellemes napozást kívánunk!

Uszodavezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a strand augusztus 31., péntekig tart nyitva.

 

Vezetőség

 

 

Kedves Vendégeink!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 18-án, szombaton a kígyó- és kamikaze csúszdák 11.15-12.00 óráig nem fognak üzemelni.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

 

Kedves Vendégeink,

augusztus 20–án, hétfőn 8-20 óráig hétvégi nyitva tartással várjuk kedves vendégeinket. A strand 9 órakor nyit.

Vezetőség

„Az Adatvédelmi Törvény értelmében látogató tudomásul veszi, hogy az uszodában róla biztonsági szempontok miatt kép-, ill. kamerafelvétel készül. Mindezeken a felvételeken a látogató felismerhető lehet. Látogató a belépéssel az e pontban megjelölt felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárulását megadja, valamint tudomásul veszi, hogy az e pontban megjelölt felvételeken történő felismerhetősége miatti bármilyen következményért az uszoda vezetése a felelősségét kizárja.”

 

 

 

!!!Álláslehetőség!!!

 

Csúszdafelügyelői vizsgával rendelkező kollégát keresünk azonnali belépéssel!

Érdeklődni: titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet!

 
 
2018. június 22.
 
Kedves Vendégeink,
 
tájékoztatjuk Önöket, hogy a strand ma zárva tart.
 
 
 
Tisztelt Vendégeink!
 
Stradunkon újra üzemel a baba- és gyermekmedence. Köszönjük szíves türelmüket!
Várjuk Önöket szeretettel!
 
 
2018. június 14.
 
Tisztelt Vendégeink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a strand a mai napon zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
 
 
Tisztelt Vendégeink,
 
szíves elnézésüket és pár nap türelmüket kérjük, de a strandon lévő baba- és a mellette lévő gyermekmedence egyelőre nem fog üzemelni. A hiba elhárításán dolgozunk!
 
Megértésüket köszönjük!

 

 

Tisztelt Vendégeink,

ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy május 21-én, hétfőn a büfé zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

 

PÜNKÖSDI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

AZ USZODA HÉTVÉGI NYITVA TARTÁS SZERINT

VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!

Az idősávos bérletek nem érvényesek!

 

 MÁJUS 19, 20, 21,                                                         8.00-20.00

 

TANMEDENCE NYITVA TARTÁSA:

MÁJUS 19, 20                                                                  11.15-TŐL SZABAD

MÁJUS 21                                                                         16.00-IG SZABAD

 

 

Tisztelt Vendégeink,

előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébetligeti Strandot az iskola év bezárása után, az időjárás függvényében hétvégei nappal nyitjuk majd meg.

 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

ÁPRILIS 28., 29.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 11.15-TŐL SZABAD

ÁPRILIS 30.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 16.00-IG SZABAD

MÁJUS 1.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 16.00-IG SZABAD

 

Örömmel értesítjük kedves vendégeinket, hogy megnyitottunk egy füves napozó részt a strand területén.
Kellemes napozást kívánunk!

Uszodavezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Április 21-én, szombaton az uszoda 8.00 - 20.00-ig várja kedves vendégeit. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

A tanmedence 11.15-től használható. 

 

Április 26-án, csütörtökön 13.30-15.30-ig az uszoda mélyvizes medencéje zárva van a kerületi diákolimpia verseny rendezése miatt.

 

Megértésüket köszönjük.

 

Vezetőség

 

 

 

CSEH LÁSZLÓ olimpikon, többszörös, EB, VB győztes, sokszoros magyar csúcstartó is megtisztelte hétvégi Nyuszi Kupa versenyünket!

 

 
Kedves Vendégeink!
 
Április 7-én, a Nyuszi kupa gyermekverseny miatt a mélymedence zárva lesz 11.00-14.30-ig.
A wellness részleg ez alatt zavartalanul használható.
Megértésüket köszönjük.
 
Vezetőség

 

Húsvéti nyitva tartás

március 30-31-én és április 1-jén 8-20 óráig

április 2-án ZÁRVA tartunk!

A tanmedence szabad a vendégek részére

 

március 29-30-án 16 óráig,

március 31-án és április 01-jén 11.15-től,

április 02-án ZÁRVA

április 03-án 16 óráig.

Várjuk Önöket szeretettel!

 

 

A tanmedence szabad a vendégek részére március 15-én és 16-án 16 óráig.

 

Kedves Vendégeink!

Március 10-én, szombaton, valamint március 15-18-ig az uszoda hétvégi munkarend szerint üzemel, így ezeken a napokon az idősávos bérletek nem érvényesek.

Várjuk vendégeinket 8-20 óráig.

Vezetőség

 

 

Álláslehetőség!!!

Nyugdíjas, alkalmi munkaerőt keresünk

pénztáros

munkakörbe a XVI. kerületi uszodákba.

Az állás betöltésének feltétele: középfokú végzettség, pénzkezelési tapasztalat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az uszoda pénztárában, vagy a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet.

 

 Tisztelt Vendégeink!

2018. március 3-án, szombaton a vízi diák vetélkedő miatt a mély medence 11-13 óráig foglalt. Ez alatt a wellness részleg zavartalanul működik.

Megértésüket köszönjük, Uszodavezetőség

 

 

ÓRIÁSI REKLÁM AKCIÓ

 Az akció 2018. február 15 - március 31. –ig megkötött szerződésekre érvényes.

A lenti árakból 40 % - os árengedményt adunk az uszodák reklám felület bérléséből

- a reklám helyet min. 1 évre lekötik 1 uszodában,

- -a reklám helyet min. 1 évre lekötik mind két uszodában plusz 10%-os kedvezmény

A lenti árakból 10 % - os árengedményt adunk az uszodák reklám felület bérléséből - -a reklám helyet 1/2 évre, lekötik

- a reklám helyet 1/2 évre lekötik mind két uszodában plusz 10%-os kedvezmény

REKLÁM FELÜLETEK AZ ERZSÉBETLIGETI USZODÁBAN

Medencetérben:

Molinók méret                  szélesség x magasság                      eredeti ár          AKCIÓS ÁR

                                                                                                                                  40%-os kedv.

Eredményjelző, tribün felől          1.50m x 0,95m                   6.000ft+áfa          3.600ft+áfa

Eredményjelző ablak felőli rács             3m x 1m                 14.000ft+áfa          8.400ft+áfa

Eredményjelző tribün felőli               1.10x0.90m                   5.000ft+áfa          3.000ft+áfa

A tribün korláton:                         3,90m x 0,90m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

A tribün korláton                          1,90m x 0,90m                   5.000ft+áfa          3.000ft+áfa

Strand kijárat feletti falfelület:         4m x 1,10m                 20.000ft+áfa        12.000ft+áfa

Strand kijárat feletti falfelület:         2m x 1,10m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

Tábla:

A tanmedence melletti:                     1,50m x 1m                10.000ft+ áfa          6.000ft+áfa

REKLÁM FELÜLETEK A SZENTMIHÁLYI USZODÁBAN

Medencetérben:

Molinók mérete                 szélesség x magasság                      eredeti ár          AKCIÓS ÁR

                                                                                                                          40%-os kedv.

Az öltözők bejáratával szemben:  1.90m x 1,10m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

Az öltözők bejáratával szemben:  2,50m x 1,10m                 13.000ft+áfa          7.800ft+áfa

Az öltözők bejáratával szemben:      4m x 1,10m                 20.000ft+áfa        12.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:     4,45m x 1,50 m                 30.000ft+áfa        18.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:      2,20m x 1,50m                 15.000ft+áfa          9.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:      1,10m x 1,50m                   7.500ft+áfa          4.500ft+áfa

Az Uszoda előterében:

Büfé melletti falfelületen tábla:          0,78mx1m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

REKLÁM FELÜLETEK MINDKÉT USZODA TERÜLETÉN

Tükrös reklám táblák az öltözőkben papírméret: 30 x 42 cm álló bérlése ft/hó,

1db                                                                                              4.000+áfa          2.400ft+áfa

10db                                                                                     1.350+áfa /db       810ft+áfa/db

Plakáttartó 70 x 100 cm : bérlése ft/hó, minimális idő: 6 hónap

1 db                                                                                             4.000+áfa          2.400ft+áfa

2 db                                                                                       3.600+áfa/db    2.160ft+áfa/db

A fenti árak havonta értendők. A molinók és táblák elkészítése a reklám felület bérlőjének a feladata. Előtérben szóróanyag elhelyezése: 5.000ft+áfa /hó, www.uszodak16.hu

Információ: Lontayné L. Kriszta: 06 1-402 21 73, 06 20 2 888 433 ( 8-16 h munkanapokon) lontayne.kriszta@uszodak16.hu

 

 

 

 

Ünnepeljen velünk!

2018. január 27-én, szombaton 11.15 - 19.30-ig FÉLÁRON úszhat, wellnessezhet!

 

Tisztelt Vendégeink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018-ban sem emeljük árainkat!

Ráadásul 2018. január 8., hétfőtől az eddig 3 órás teljes áru nem idősávos uszodai belépők szaunával és pezsgőfürdővel  NÉGY óráig érvényesek!

 

Boldog új évet kívánunk!

 

 

 

 

 

Kedves Vendégeink! 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. december 16-án, szombaton technikai okok miatt uszodánk 18.00-kor zár. A medencéket és a wellness részleget 17.30-kor el kell hagyni. Megértésüket köszönjük!

Uszodavezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!

A tanmedence 2017. december 27-30-ig, valamint január 2-án SZABAD a közönség részére!

 

 

 Minden kedves vendégünknek 

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

 

 

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bérlőváltás miatt a büfé csak december 20-ig üzemel. 
Az új bérlő várhatóan január elején nyit.

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

Vízvisszaforgató berendezés-kezelő tanfolyamot indítunk, jelentkezzen Ön is!

 

Kedves Vendégeink!

December 2-án, szombaton MIKULÁS KUPA ÚSZÓVERSENY

miatt a medencék 11.15-14.30-ig foglaltak.

A wellness részleg a verseny ideje alatt is várja Önöket! 

MEGÉRTÉSÜKET MEGKÖSZÖNVE, USZODAVEZETŐSÉG

 

Ünnepi és őszi szüneti uszoda nyitva tartás, medencék foglaltsága

 

Október 23-án az uszoda 8-20 óráig tart nyitva, a tanmedence 15 óráig szabad.

Október 30 - november 3-ig a tanmedence 16 óráig szabad.

November 1-jén az uszoda 8-20 óráig tart nyitva, a tanmedence 15 óráig szabad.

 

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. pályázatot hirdet

az Erzsébetligeti Uszoda területén és az Erzsébetligeti Strandon lévő büfé, Erzsébetligeti Uszoda területén lévő fodrászat üzemeltetésére.

A pályázat benyújtásának határideje: október 19. 12.00

A pályázat elbírálásnak határideje: október 24. 11.00

A bérleti szerződés-tervezet és a pályázat benyújtásához szükséges ajánlati formanyomtatvány átvehető hétköznap 10-16 óra között az Erzsébetligeti Uszoda Titkárságán (1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

 

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 27-én, szerdán
az infra szauna karbantartás miatt
9-15 óráig nem üzemel!

Kedves Szülők!
 
Szeretettel várjuk a gyerekeket szeptember 23-án, szombaton 10-12 óra között az Uszoda előtt
TŰZOLTÓ ÉS MENTŐAUTÓ BEMUTATÓRA!
 
Uszoda Vezetőség
 

Egyik kiemelt rendezvényünkön

SÓSZOBÁNK használata EGÉSZ NAP

INGYENES!
Látogassanak el uszodánkba minél többen!

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 23-án, szombaton a XVI. kerületi diákok vízi vetélkedője miatt a mélymedence 11.15-12.30-ig foglalt!

A TANMEDENCE ÉS A WELLNESS RÉSZLEGÜNK EZ IDŐ ALATT IS ÜZEMEL.

Megértésüket köszönjük,

Vezetőség

 

Egész nyáron át tartó hírleveles nyereményjátékunk nyertesei kisorsolásra kerültek:

10 alkalmas uszodabérletet nyert:

Csik Gergely
Dunai Péter
Kis Mónika
Nagy Erika
Sági Lilla

Gratulálunk nyerteseinknek, őket e-mailen is értesítjük!

A nyeremény átvehető az Erzsébetligeti Uszoda pénztárában nyitva tartási időben!

A bérlet felhasználható: 2017. december 31-ig.

 

 

2017. szeptember 01.

Tisztelt Vendégeink!

Kérjük, hogy szombaton a változékony időjárás, valamint vasárnap a várható lehűlés miatt érdeklődjenek pénztárunkban a (06-1-402-21-48-as telefonszámon) strand nyitva tartásáról, mielőtt útnak indulnának!

Köszönettel, Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanmedence augusztus 28 - szeptember 4-ig egész nap szabad a vendégek részére.

Várjuk Önöket szeretettel!

 

Tisztelt Vendégeink!
 
Gázvezeték karbantartás miatt 2017. augusztus 17-én 9 órától augusztus 18. 15 óráig a zuhanyzókban esetlegesen nem lesz meleg víz.
Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Uszodavezetőség

 

2017. augusztus 01.

 

Tisztelt Vendégeink!

2017. augusztus 4-én, pénteken az aquafitness elmarad.

Megértésüket köszönjük! Uszodavezetőség

 

2017. augusztus 01.

 

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 10-én 11-14 óráig filmfelvétel miatt a tanmedence, a mélymedence, valamint a wellness részleg is zárva van!

Megértésüket köszönjük!

Uszodavezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!

Ha az időjárás miatt bizonytalanok a strand nyitva tartását illetően, minden esetben előzetesen telefonon érdeklődjenek a pénztárban: 06-1-402-21-48

 

 

Tisztelt Vendégeink!

Az uszoda vezetősége fenntartja a jogot, hogy a strand az időjárás függvényében nem nyit ki, vagy korábban bezár. Ebben az esetben a megváltott belépő árát nem áll módunkban visszafizetni.

Uszodavezetőség