Eseménynaptár
November2019. DecemberJanuár
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Házirend
Szabad pályák a közönségnek
Közérdekű adatok
Információk
Letölthető dokumentumok
Elérhetőségeink
Telefon: +36 1 402 21 75,
Fax: +36 1 402 21 71
Cím: 1162 Budapest,
Segesvár utca 16.
E-mail: titkarsag@uszodak16.hu
Elfogadóhely
IT szolgáltatónk
Flash-Com Számítástechnika

Aktuális


Kedves Vendégeink!

 

December 6-án, pénteken az uszoda 8-19 óráig tart nyitva!

A medencéket 18:30ig el kell hagyni!

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink!

 

December 7-én és December 14-én hétvégi nyitva tartás szerint üzemel az uszodánk!

Az idősávos bérletek nem érvényesek!

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

 

Készült a 2019. október 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető

 

Tárgy:

Javaslat pályázat kiírására a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.   vezető tisztségviselőjének megbízatására valamint alapító okiratának módosítására

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában áll a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., a továbbiakban: Kft. vagy Társaság). A Kft-t Rátonyi Gábor 2019. január 25-éig ügyvezetőként egy személyben irányította, megbízási jogviszonyban.

Az ügyvezető úr betegsége okán a Testület úgy döntött, a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselői feladatainak ellátásával további ügyvezetőként megbízta Szeli-Varga Mónikát 2019. január 25. napjától 2020. január 25. napjáig 1 éves határozott időtartamra. 

Rátonyi Gábor ügyvezető úr megbízási jogviszonya halálával megszűnt, Szeli-Varga Mónika megbízatása pedig 2020. január 25.-én lejár, tehát ezen időpontig az ügyvezető megválasztásáról rendelkezni kell.

Szeli-Varga Mónika az ügyvezetői feladatokat munkaviszonyban, Rátonyi Gábor megbízási jogviszonyban látta el.

Tekintettel arra, hogy az elkövetkező időben a Társaság zökkenőmentes működésének biztosítása a korábbiak szerint egy megbízási jogviszonyban álló ügyvezetővel és egy munkaviszonyban álló gazdasági vezetővel is biztosítható, elsősorban javaslom a Kft. alapító okiratának ez irányú, azaz egy ügyvezetővel történő vezetésének visszaállítását 2020. január 26. napjával történő hatállyal, és jelen előterjesztéssel javaslom a vezető tisztségviselő kiválasztásához, nyilvános pályázat kiírását.

A vezető tisztségviselő személyének pályázat útján történő kiválasztásakor elsődleges szempont a szakmai alkalmasság és a hasonló területen szerzett tapasztalat. A pályázaton nyertes vezető tisztségviselő megbízása határozott időre szólna 2024. december 31. napjáig.

 

A benyújtásra kerülő pályázatok elbírására és a jelöltek meghallgatására vonatkozóan javaslom háromfős szakmai bizottság felállítását. A Bizottság tagjai Kovács Péter polgármester, dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető, és Ács Anikó képviselő asszony, akik elvégeznék a pályázókkal kapcsolatos előkészítő és értékelő tevékenységet.

 

Javasolt bruttó díjazás: 500.000 Ft.

 

A Kft. ügyvezetésére a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) következő jogszabályhelyei vonatkoznak: 3:112. §, 3:114.§, 3:115. §

 

A Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:102. § [A létesítő okirat módosításának esetei]

(1) A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

(2) A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]

(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

Az alapító okirat módosítás tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 1. § (1) Külön törvényben meghatározott jogi személy létrehozására az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül a Képviselő-testület jogosult.

(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

 1. a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
 2. b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyvkivonatot az előterjesztés tárgyalásakor kerül kiosztásra.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

 

Határozati javaslat:

 

Budapest Főváros XVI. kerül           Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.)  alapító okiratát a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal módosítani kívánja. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtételére. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft vezető tisztségviselőjét, 2020. január 26. napjától 2024. december 31. napjáig szóló határozott időre pályázati eljárás keretében kívánja kinevezni az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás alapján.

A Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének díjazását bruttó 500.000 Ft, azaz bruttó Ötszázezer forint/hó összegben állapítja meg.

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:           Kovács Péter polgármester

Határidő:         2019. 10. 31.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

 

 

Budapest, 2019. 10. 17.

Kovács Péter

polgármester

 

 

Törvényességi szempontból megfelelő:

 

Dr. Csomor Ervin

jegyző

 

 

Melléklet:

 1. melléklet: a Kft. jelenlegi alapító okirata
 2. melléklet: A Kft. alapító okiratának módosításának tervezete
 3. melléklet: Pályázati kiírás ügyvezetői tisztségre

  

 1. számú melléklet

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői posztjának betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:

 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

pályázatot hirdet

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.)  ügyvezető tisztségének betöltésére megbízási jogviszonyban.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség;
 • büntetlen előélet
 • B kategóriás jogosítvány.A pályázatnak tartalmaznia kell:
 •  
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz;
 • iskolai végzettségről szóló oklevél hiteles másolata;
 • vezetői program, a cég jövőbeli működésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésre épülő részletes elképzelések;
 • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a pályázat elbírálásában illetékes szervei és alkalmazottai megismerjék, abba betekinthessenek.
 • Előnyt jelent:
 •  
 • hasonló területen uszoda vagy sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat;
 • közgazdasági, műszaki, vagy jogi végzettség
 • széles, kiterjedt ügyfélkapcsolat;
 • legalább 2 éves vezetői tapasztalat;
 • menedzserszemléletű irányításban szerzett munkatapasztalat.A megbízási jogviszony időtartama:A megbízás kezdő napja: 2020. január 26. • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30. -          írásban 2 példányban és• A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Jegyzői Kabinetéhez kell eljuttatni.Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. A 2020. év január hónap első képviselő-testületi ülése.A képviselő-testület által megállapított összeg, a pályázat kiírásakor bruttó 500.000 Ft valamint a cég javadalmazási szabályzatában megállapított juttatások.
 •  
 • Díjazás:
 • A pályázat elbírálásának határideje:
 •  
 • A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői posztjának betöltésére.
 • -          CD-n 1 példányban.
 • • A pályázat benyújtásának módja:
 • A pályázat benyújtása:
 • A megbízás 2024. december 31. napjáig határozott időre szól.
 •  

 

Uszodáinkba azonnali belépéssel alkalmi ruhatárost keresünk!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu email címen lehet.

További információ munkanapokon 9-16 óráig az alábbi telefonszámon: +36 1 402 2142

 

Kedves Vendégeink

 

Október 28-tól Október 31-ig a tanmedencében csak délután 16 órától van oktatás, előtte szabadon használható.

Október 29-én 10-11 óra között foglalt a tanmedence!

November 1. teljes nap szabad a tanmedence!
November 2-3- ig 12 órától szabad!

Vezetőség

 

Uszodáinkba azonnali belépéssel alkalmi ruhatárost keresünk!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu email címen lehet.

További információ munkanapokon 9-16 óráig az alábbi telefonszámon: +36 1 402 2142

 

Kedves Vendégeink!

Október 23-án szerdán, és November 1-én pénteken, uszodáink hétvégi nyitvatartási időben (8-20-ig.) várja kedves vendégeinket.

Az idősávos bérletek az ünnepnapra való tekintettel nem érvényesek!

Vezetőség!

 

XVI.kerületi Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda hidegkonyhás büféjébe kolléganőt keresek.

SZRT. Terminálkezelői bizonyítvány előny, ha nincs, a megszerzésében segítünk.

Érdeklődni fényképes önéletrajzzal lehet a gyalog2003@gmail.com- email címen, vagy pedig személyesen, előzetes egyeztetés után ezen a számon: 06 70-257-7058

(Gyalogné Gergely Katalin)

 

Tisztelt Vendégeink,

október 23-án és november 1-én a büfé zárva van!

Megértésüket köszönjük !

 

XVI. Kerületi uszodáinkba azonnali belépéssel uszodamestert keresünk


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások: 
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

 

Munkabér mellé cafeteria juttatás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 9-16 óráig +36 20 288 8450.

 

Tisztelt Vendégeink,

szeptember 15-én, vasárnap a férfi öltöző műszaki okok miatt nem használható, helyette a mellette lévő diák fiú öltözőt tudják használni.

Megértésüket köszönjük!

 
 

 

Uszodánkba nappalos és éjszakai műszakra takarítókat keresünk. 
Jelentkezés: titkarsag@uszodak16.hu
Érdeklődni munkanapokon 9-15 óra között az alábbi telefonszámon lehet: 06-1-402-21-42

 

Tisztelt Vendégeink,

 

tájékoztatjuk Önöket, hogy a finn szauna műszaki okok miatt nem működik. A hiba elhárításán dolgozunk! Türelmüket kérjük és köszönjük!

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink!

Augusztus 19-én a hétvégi nyitva tartás miatt, az idősávos bérletek nem használhatóak.

Megértésüket köszönjük.

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink, augusztus 9-én, pénteken a finn szauna technikai okok miatt várhatóan 12-ig nem üzemel.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Augusztus 10-én és augusztus 17-20-ig 8-20 óráig várjuk kedves vendégeinket.

A strand továbbra is 9 órakor nyit.

 

Tisztelt Vendégeink!

Augusztus 21-23 között az uszoda karbantartás miatt zárva tart.

Nyitás: 24-én, szombaton 8 órakor.

Ez idő alatt a pénztár 8-16-ig üzemel és a szolárium is nyitva van.

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Kedves vendégeink, 

tájékoztatjuk Önöket, hogy június 26-án, szerdán az aqua fitness elmarad.

Megértésüket köszönjük!

 

 

Tisztelt vendégeink!

Pünkösd vasárnap és hétfőn június 9-én, 10-én 8-20 óráig van nyitva az uszoda.

Június 10-én, hétfőn a büfé zárva tart.

Vezetőség

 

 

Tisztelt vendégeink!

Az aqua fitness jegyek 1 óra 50 perces bent tartózkodást tesznek lehetővé. Minden további időtúllépés 200 ft/megkezdett negyedóra ráfizetési kötelezettséget von maga után.

Megértésüket köszönve: Vezetőség

 

 

Kedves vendégeink,

május 23-án, csütörtökön a finn szauna technikai okok miatt csak 12 órától üzemel.

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Kedves Vendégeink,

május 18-án, szombaton a mély medencében edzést tartanak.

2 db pálya foglalt: 10.00-11.30-ig, 2 db pálya foglalt 13.00-15.00-ig.

Megértésüket köszönjük,

Vezetőség

 

 

Változatlan árakkal, műfüves pályával kibővülve, de a megszokottól eltérően az Erzsébetligeti Strand június 1-én nyit! 
Várjuk Önöket szeretettel!

 

Kedves Vendégeink,

május 1-jén 8-20 óráig tartunk nyitva és a tanmedence 16 óráig szabad.

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Tisztelt Vendégeink,

szombattól a napozó teraszt megnyitjuk. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a napozó teraszon tilos a dohányzás!
Kellemes időtöltést kívánunk!

 

Ünnepi nyitva tartás

 

Április 19-20-21-én 8.00-20.00-ig

Április 22-én ZÁRVA

Tanmedence szabad

Április 18-19-én, 16.00-ig,

Április 20-21-én, 11.15-től,

Április 23-án, 16.00-ig.

 

Minden kedves vendégünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

 

Uszodáinkba azonnali belépéssel uszodamestert keresünk


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások: 
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

Juttatás

- bér

- cafeteria


Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 8-16 óráig +36 20 288 8450.

 

Tisztelt Vendégeink,

március 9-én, szombaton a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola diákjai 9.30-10.30-ig úszás felmérésen vesznek részt. Az esetleges zsúfoltságért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük.

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink,
Március 15-én hétvégi nyitva tartás szerint 8.00-20.00-ig várjuk kedves vendégeinket.
A tanmedence 16 óráig szabad a közönség részére.

 

Tisztelt Vendégeink!

Uszodánkban

ÚSZÓMESTERI TANFOLYAMOT TARTUNK

az alábbi napokon: március 8., 11., 18., 20., 22., 27-én. A fenti időpontokban egy sáv kerül foglalásra 9-16 óráig.

Szíves türelmüket kérjük és köszönjük!

Vezetőség

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 67. évében elhunyt társaságunk ügyvezetője, Rátonyi Gábor!

Isten nyugosztalja!

 

Tisztelt Vendégünk,

 
örömmel értesítjük, hogy 2019. február 25., hétfőtől már nálunk is fizethet Edenred kártyájával.
 

 

Azonnali belépéssel pénztárost keresünk

uszodáinkba.

Az állás betöltésének feltétele: középfokú végzettség, büntetlen előélet, pénzkezelési tapasztalat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az uszoda pénztárában, vagy a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet.

További információ munkanapokon 9-16 óráig +36 20 288 8450.

 

 

 https://kaland.sport.hu/…/makase-vizimento-es-uszomester-ta…

https://kaland.sport.hu 

 

 

 

Uszodáinkba azonnali belépéssel uszodamestert keresünk


Feladatok:
- az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása
- a vendégek kulturált, udvarias, színvonalas kiszolgálásának biztosítása
- a biztonságos uszodahasználat feltételeinek biztosítása és ellenőrzése

Elvárások: 
- uszodamesteri képesítés, szakmai tapasztalat
- megbízhatóság, precizitás
- önállóság
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
- jó kommunikációs készség
- határozott fellépés
- terhelhetőség

Munkaidő
- több műszakban, változó időbeosztással

Juttatás

- bér

- cafeteria


Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet. 
További információ munkanapokon 8-16 óráig +36 20 288 8450.

 

Tanmedence szabad a közönség részére: 

december 21-én, 16 óráig.  December 22-23-án, december 27-30-ig és január 2-án egész nap. Január 3-4-én csak 16 óráig!

 

 

Kedves Vendégeink!

 

December 15-én, szombaton az uszoda technikai okok miatt 8.00-18.30-ig tart nyitva.

A medencéket 18.00-ig el kell hagyni.

Az idősávos bérletek nem érvényesek!

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

Ünnepi nyitva tartás

December 24-26-ig, valamint december 31-én és 2019. január 1-jén az uszoda

zárva tart.

 

Minden kedves vendégünknek Áldott, békés karácsonyt és Boldog új esztendőt kívánunk!

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink,

2018. december 1-jén, szombaton uszodánk 8-20 óráig tart nyitva. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves vendégeink, 

tájékoztatjuk Önöket, hogy november 28-án, szerdán az aqua fitness elmarad.

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelt Vendégeink,

2018. november 10-én, szombaton uszodánk 8-20 óráig tart nyitva. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves vendégeink, 

tájékoztatjuk Önöket, hogy november 1-jén, csütörtökön az aqua fitness elmarad.

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves vendégeink,

tájékoztatjuk Önöket, hogy november 7-től az alábbiak szerint alakul az aqua fitness órarend:

hétfőn 9.00-10.00-ig

szerdán 9.15-10.15-ig

kedden és csütörtökön: 19.45-20.45-ig

szombaton: 9-10-ig

 

Ünnepi nyitva tartás

Október 20-21-22-23-án 8.00-20.00 –ig.

Tanmedence nyitva tartása

20-án és 21-én 12.00 -től szabad,

22-én és 23-án 16.00-ig szabad.

 

Tisztelt Vendégeink,

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy október 23-án, és november 1-jén a büfé és a lottózó is zárva tart.

Megértésüket köszönjük

 

 

Tisztelt Vendégeink,

október 13-án, szombaton az uszoda hétvégi nyitva tartással (8.00-20.00) várja kedves vendégeit.

Az idősávos belépők nem érvényesek.

Vezetőség

 

Kedves vendégeink,

 

október 1-től hétfőn és pénteken 9-10-ig újabb órákkal bővül az aqua fitness.

 

Várjuk Önöket szeretettel!

 

 

Kedves Vendégeink,

augusztus 20–án, hétfőn 8-20 óráig hétvégi nyitva tartással várjuk kedves vendégeinket. 

Vezetőség

 

Tisztelt Vendégeink!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy uszodánk karbantartás miatt augusztus 27-31-ig zárva tart. Nyitás: szeptember 1. 8.00

 Ezidő alatt a pénztár 8-16 óráig, nyitva tart és a szolárium is működik, valamint a H2O Női fitnesz is zavartalanul nyitva tart!

 

„Az Adatvédelmi Törvény értelmében látogató tudomásul veszi, hogy az uszodában róla biztonsági szempontok miatt kép-, ill. kamerafelvétel készül. Mindezeken a felvételeken a látogató felismerhető lehet. Látogató a belépéssel az e pontban megjelölt felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárulását megadja, valamint tudomásul veszi, hogy az e pontban megjelölt felvételeken történő felismerhetősége miatti bármilyen következményért az uszoda vezetése a felelősségét kizárja.”

 

Tisztelt Vendégeink!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy uszodánk karbantartás miatt augusztus 27-31-ig zárva tart. Nyitás: szeptember 1. 8.00

 Ezidő alatt a H2O Női fitnesz zavartalanul nyitva tart!

 

Ünnepeljen velünk!

Ússzon, szaunázzon FÉLÁRON, a megadott napokon!

Várjuk szeretettel!

 

 

 

Megújult járófelülettel megnyílt a Szentmihályi Konrád Ferenc uszoda napozó terasza.

Ha nyugalomra, csöndre vágyik azt uszodánkban megtalálja. Változatlan kedvességgel várjuk vendégeinket!

 

 

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy május 21-én, hétfőn a büfé és a lottózó is zárva tart.

 

Megértésüket köszönjük!

Vezetőség

 

PÜNKÖSDI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

AZ USZODA HÉTVÉGI NYITVA TARTÁS SZERINT

VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!

 Az idősávos bérletek nem érvényesek!

 

 MÁJUS 19, 20, 21,                                                         8.00-20.00

 

TANMEDENCE NYITVA TARTÁSA:

MÁJUS 19, 20                                                                  12.00-TŐL SZABAD

MÁJUS 21                                                                         16.00-IG SZABAD

 

 

Csúszdafelügyelői állásra keresünk lehetőleg nyugdíjas munkaerőt a nyári szezonra! 
Jelentkezni titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen, vagy munkanapokon 10-16 óráig +36 20 288 8450-es telefonszámon!

 

Tisztelt Vendégeink,

előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébetligeti Strandot az iskola év bezárása után, az időjárás függvényében hétvégei nappal nyitjuk majd meg.

 

Kedves Vendégeink!

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy korlátozottan megnyitottuk a füves napozót, melyet a pénztár mögötti hátsó folyosón keresztül lehet megközelíteni.

Csak a kijelölt füves területet lehet használni, azt elhagyni szigorúan tilos, a terasz és környéke építési terület.

Kellemes pihenést kívánunk!

Vezetőség

 

 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

ÁPRILIS 28., 29.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 12.00-TŐL SZABAD

ÁPRILIS 30.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 16.00-IG SZABAD

MÁJUS 1.

HÉTVÉGI MUNKAREND SZERINT 8.00-20.00

TANMEDENCE 16.00-IG SZABAD

 

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VENDÉGEINKET,

HOGY MÁJUS 1-ÉN A BÜFÉ ÉS A LOTTÓZÓ TECHNIKAI OKOK MIATT ZÁRVA TART.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK:

USZODA VEZETŐSÉG

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Április 21-én, szombaton az uszoda 8.00 - 20.00-ig várja kedves vendégeit. Az idősávos bérletek nem érvényesek.

A tanmedence 12.00-tól használható. 

 

 

 

Húsvéti nyitva tartás

március 30-31-én és április 1-jén 8-20 óráig

április 2-án ZÁRVA tartunk!

A tanmedence szabad a vendégek részére

 

március 29-30-án 16 óráig,

március 31-én és április 01-jén 12 órától,

április 02-án ZÁRVA

április 03-án 16 óráig.

Várjuk Önöket szeretettel!

A tanmedence szabad a vendégek részére március 15-én és 16-án 16 óráig.

 

Kedves Vendégeink!

Március 10-én, szombaton, valamint március 15-18-ig az uszoda hétvégi munkarend szerint üzemel, így ezeken a napokon az idősávos bérletek nem érvényesek.

Várjuk vendégeinket 8-20 óráig.

Vezetőség

 

 

Álláslehetőség!!!

Nyugdíjas, alkalmi munkaerőt keresünk

pénztáros

munkakörbe a XVI. kerületi uszodákba.

Az állás betöltésének feltétele: középfokú végzettség, pénzkezelési tapasztalat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az uszoda pénztárában, vagy a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címen lehet.

 

 

Egy hetes, intenzív USZODAMESTER tanfolyamot indítunk!

Nem kell a belvárosba utaznia, ha tanfolyamra akar menni, az elméleti és gyakorlati órák az Erzsébetligeti Uszodában lesznek.

Tanfolyam időpontja: 2018. április 03-10-ig hétköznapokon 9-17 óráig.
Vizsga időpontja: 2018. április 11., szerda
Jelentkezési határidő: 2018. március 29., csütörtök

A végzett uszodamestereknek nagy valószínűséggel fogunk tudni munkát adni a strandidényben!

További információ és jelentkezés munkanapokon 10-16 óráig: Kiss Tímea +36 20 288 8450

 

ÓRIÁSI REKLÁM AKCIÓ

 Az akció 2018. február 15 - március 31. –ig megkötött szerződésekre érvényes.

A lenti árakból 40 % - os árengedményt adunk az uszodák reklám felület bérléséből

- a reklám helyet min. 1 évre lekötik 1 uszodában,

- -a reklám helyet min. 1 évre lekötik mind két uszodában plusz 10%-os kedvezmény

A lenti árakból 10 % - os árengedményt adunk az uszodák reklám felület bérléséből - -a reklám helyet 1/2 évre, lekötik

- a reklám helyet 1/2 évre lekötik mind két uszodában plusz 10%-os kedvezmény

REKLÁM FELÜLETEK AZ ERZSÉBETLIGETI USZODÁBAN

Medencetérben:

Molinók méret                  szélesség x magasság                      eredeti ár          AKCIÓS ÁR

                                                                                                                                  40%-os kedv.

Eredményjelző, tribün felől          1.50m x 0,95m                   6.000ft+áfa          3.600ft+áfa

Eredményjelző ablak felőli rács             3m x 1m                 14.000ft+áfa          8.400ft+áfa

Eredményjelző tribün felőli               1.10x0.90m                   5.000ft+áfa          3.000ft+áfa

A tribün korláton:                         3,90m x 0,90m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

A tribün korláton                          1,90m x 0,90m                   5.000ft+áfa          3.000ft+áfa

Strand kijárat feletti falfelület:         4m x 1,10m                 20.000ft+áfa        12.000ft+áfa

Strand kijárat feletti falfelület:         2m x 1,10m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

Tábla:

A tanmedence melletti:                     1,50m x 1m                10.000ft+ áfa          6.000ft+áfa

REKLÁM FELÜLETEK A SZENTMIHÁLYI USZODÁBAN

Medencetérben:

Molinók mérete                 szélesség x magasság                      eredeti ár          AKCIÓS ÁR

                                                                                                                          40%-os kedv.

Az öltözők bejáratával szemben:  1.90m x 1,10m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

Az öltözők bejáratával szemben:  2,50m x 1,10m                 13.000ft+áfa          7.800ft+áfa

Az öltözők bejáratával szemben:      4m x 1,10m                 20.000ft+áfa        12.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:     4,45m x 1,50 m                 30.000ft+áfa        18.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:      2,20m x 1,50m                 15.000ft+áfa          9.000ft+áfa

A szaunák feletti falfelületen:      1,10m x 1,50m                   7.500ft+áfa          4.500ft+áfa

Az Uszoda előterében:

Büfé melletti falfelületen tábla:          0,78mx1m                 10.000ft+áfa          6.000ft+áfa

REKLÁM FELÜLETEK MINDKÉT USZODA TERÜLETÉN

Tükrös reklám táblák az öltözőkben papírméret: 30 x 42 cm álló bérlése ft/hó,

1db                                                                                              4.000+áfa          2.400ft+áfa

10db                                                                                     1.350+áfa /db       810ft+áfa/db

Plakáttartó 70 x 100 cm : bérlése ft/hó, minimális idő: 6 hónap

1 db                                                                                             4.000+áfa          2.400ft+áfa

2 db                                                                                       3.600+áfa/db    2.160ft+áfa/db

A fenti árak havonta értendők. A molinók és táblák elkészítése a reklám felület bérlőjének a feladata. Előtérben szóróanyag elhelyezése: 5.000ft+áfa /hó, www.uszodak16.hu

Információ: Lontayné L. Kriszta: 06 1-402 21 73, 06 20 2 888 433 ( 8-16 h munkanapokon) lontayne.kriszta@uszodak16.hu

 

 

 

Tisztelt Vendégeink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018-ban sem emeljük árainkat!

Ráadásul 2018. január 8., hétfőtől az eddig 3 órás teljes áru nem idősávos uszodai belépők szaunával és pezsgőfürdővel NÉGY óráig érvényesek!

 

Boldog új évet kívánunk!

 

 

Kedves Vendégeink! 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. december 16-án, szombaton technikai okok miatt uszodánk 17.30-kor zár. A medencéket és a wellness részleget 17.00-kor el kell hagyni. Megértésüket köszönjük!

Uszodavezetőség

 

Minden kedves vendégünknek 

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

 

Vízvisszaforgató berendezés-kezelő tanfolyamot indítunk, jelentkezzen Ön is!

 

 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket és a lakosságot, hogy

2017. október 28-tól uszodánk

dr. Konrád Ferenc, olimpiai bajnok vízilabdázó

nevét viseli. 

Az EuroNews TV honlapján is írtak névadó ünnepségünkről:

http://hu.euronews.com/2017/10/29/uszodat-neveztek-el-az-olimpiai-bajnokrol

 

 

TISZTELT VENDÉGEINK!

OKTÓBER 16-20-IG 6-7.30h-IG 2 PÁLYÁN A BUDAPESTI HONVÉD SE ÚSZÓI EDZÉST TARTANAK.

SZÍVES TÜRELMÜKET KÉRJÜK.

USZODA VEZETŐSÉG

 

Ünnepi és őszi szüneti uszoda nyitva tartás, medencék foglaltsága

 

Október 23-án az uszoda 8-20 óráig tart nyitva, a tanmedence 15 óráig szabad.

Október 30 - november 3-ig a tanmedence 16 óráig szabad.

November 1-jén az uszoda 8-20 óráig tart nyitva, a tanmedence 15 óráig szabad.
 

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. pályázatot hirdet

a Szentmihályi Uszoda területén lévő büfé, és a Szentmihályi Uszoda területén lévő fitness terem üzemeltetésére.

A pályázat benyújtásának határideje: október 19. 12.00

A pályázat elbírálásnak határideje: október 24. 11.00

A bérleti szerződés-tervezet és a pályázat benyújtásához szükséges ajánlati formanyomtatvány átvehető hétköznap 10-16 óra között az Erzsébetligeti Uszoda Titkárságán (1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt uszodánk névadó ünnepségére!
 
 
Kedves Szülők!
 
Szeretettel várjuk a gyerekeket szeptember 23-án, szombaton 10-12 óra között az Erzsébetligeti Uszoda előtt
TŰZOLTÓ ÉS MENTŐAUTÓ BEMUTATÓRA!
 
Uszodavezetőség
 

 

Az Erzsébetligeti Uszoda egyik kiemelt rendezvényén a

SÓSZOBA használata EGÉSZ NAP

INGYENES!!!

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentmihályi Uszoda

2017. augusztus 30 - 2017. szeptember 03-ig karbantartás miatt zárva tart!

Ezidő alatt az uszoda pénztára 8-16 óráig üzemel.

Bérleteket lehet vásárolni, valamint a szoláriumot is lehet használni.

Nyitás: 2017. szeptember 4., hétfő 6.00

Megértésüket köszönjük!

 

 

2017. július 28.

2017. július 04.

Álláslehetőség!!!

Várjuk gyakorlott, végzettséggel rendelkező USZODAMESTEREK (nyugdíjasok is) jelentkezését! Fényképes önéletrajzokat a titkarsag@uszodak16.hu e-mail címre várunk!

Bővebb információ munkanapokon 8-16 óráig Kiss Tímeánál a +36 1 402-21-42-es telefonszámon.

 

2017. július 02.