Eseménynaptár
Április2024. MájusJúnius
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Házirend
Szabad pályák a közönségnek
Közérdekű adatok
Információk
Letölthető dokumentumok
Elérhetőségeink
Telefon: +36 20 288 8450 Cím: 1165 Budapest,
Újszász utca 106-108.
E-mail: titkarsag@uszodak16.hu
Elfogadóhely
IT szolgáltatónk
Flash-Com Számítástechnika

Közérdekű adatok


 

 

 

Adat

 Tartalom

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
1165 Bp., Újszász utca 106-108.
Tel: +36 20 288 8450
titkarsag@uszodak16.hu
www.uszodak16.hu

 

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

kertvarosi_kft_szervezeti_felepites

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

kertvarosi_kft_elerhetosegek

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Társaságunkra nem releváns! Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információ nyújtásra szolgáló elérhetőségeket a honlapon az adott szolgáltatás menüjében találják meg! Egyéb elérhetőségek a "kapcsolat" menüpontban.
 

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Kovács Raymund, a FEB elnöke kovacsraymund@bp16.hu

Kertész Edit, FEB tag

 Bácsi Gergely, FEB tag

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 
 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 
Társaságunkra nem releváns!
 

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Bp. Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
1163 Bp., Havashalom utca 43.
+36 1 401 14 00
info@bp16.hu
www.budapest16.hu

 

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

   

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

plusz: Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény

 

kertvarosi_kft_szmsz

kertvarosi_kft_adatvedelmi_szabalyzat

 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Társaságunkra nem releváns!
 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

kertvarosi_kft_kozszolgaltatasi_szerzodes

kertvarosi_kft_kozszolgaltatasi_szerzodes_modositasa

kertvarosi_kft_kozszolgaltatasi_szerzodes_modositasa_2018

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

   

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 kertvarosi_kft_feb_jegyzokonyv

kertvarosi_kft_beszamolo_2017

kertvarosi_kft_kiegeszito_melleklet

kertvarosi_kft_konyvvizsgaloi_jelentes

kertvarosi_kft_feb_jegyzokonyv_20190424+komplett anyag

 

 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

             Vezető tisztségviselők adatai 2022

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 
 
 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

  

 

 

 

 

 

kertvarosi_kft_e-on

kertvarosi_kft_Nordest

kertvarosi_kft_mvm

kertvarosi_kft_omega

kertvarosi_kft_dinax_kft

kertvarosi_kft_intersec

kertvarosi_kft_fovarosi_csatornazasi_muvek

kertvarosi_kft_lakkert_kft_1

kertvarosi_kft_lakkert_kft_2

kertvarosi_kft_lakkert_kft_3

kertvarosi_kft_lakkert_kft_4

kertvarosi_kft_lakkert_kft_5

kertvarosi_kft_szektor_plusz_center_kft_1

kertvarosi_kft_szektor_plusz_center_kft_2

kertvarosi_kft_szektor_plusz_center_kft_3

kertvarosi_kft_szektor_plusz_center_kft_4

kertvarosi_kft_szektor_plusz_center_kft_5

 

 

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 
 
Társaságunkra nem releváns!
 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

kertvarosi_kft_kertgondozas_otthon_alapitvany

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Társaságunkra nem releváns

 

 

IV. Egyedi adatigénylés

1.

 Egyedi adatigénylést a Társaság ügyvezető igazgatójának címezve
a Társaság I.1. elérhetőségeire eljuttava fogadunk. Szóbeli adatigénylést a Társaság székhelyén, 
annak titkárságán, hétköznaponként 10.00 és 15.00 között lehetséges előterjeszteni. 

kertvarosi_kft_adatvedelmi_szabalyzat